พฤษภาคม 22, 2024

ข่าว

                ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ของหลายจังหวัด ก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้ว หลายจังหวัดก็เริ่มเปิดโรงเรียนตามปกติแล้ว กิจการต่าง ๆ ก็เริ่มคลายล็อก ล่าสุด กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ได้… อ่านต่อ