พฤษภาคม 22, 2024
กทม.ไฟเขียว ! คลายล็อก 8 กิจการ

กทม.ไฟเขียว ! คลายล็อก 8 กิจการ

                ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ของหลายจังหวัด ก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้ว หลายจังหวัดก็เริ่มเปิดโรงเรียนตามปกติแล้ว กิจการต่าง ๆ ก็เริ่มคลายล็อก ล่าสุด กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ได้มีการไฟเขียวให้คลายล็อก 8 กิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ยังคงเคร่งครัดตามมาตรการการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19  โดยมีการออกคำสั่งตามประกาศ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 32) เรื่อง การปิดสถานที่ชั่วคราว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสถานที่ประเภทห้องสมุด-สระว่ายน้ำ เปิดได้ตามปกติ ร้านอาหารเปิดได้ถึง 23.00 น. ร้านค้า – ซุเปอร์มาร์เก็ต เปิดเวลาบริการตามปกติ ส่วนงาน Event หากเกิน 50 คนต้องอนุญาต  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2564 ได้มีมติว่าเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินกิจการและกิจกรรม 8 ประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ดังนี้

สระว่ายน้ำสาธารณะ
  1. สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ ตามห้องน้ำห้อง ห้องสุขา พนักงานผู้เข้าใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทั้งก่อนและหลังใช้บริการสระว่ายน้ำ มีจุดบริเวณล้างมือ และควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และไม่ให้รวมตัวว่ายน้ำกันเป็นกลุ่ม ให้เว้นระยะห่างในบริเวณสระว่าน้ำอย่างน้อย 2 เมตร มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย และควบคุมอย่างเคร่งครัด
สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา
  1. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่นเจ็ตสกี  ไคท์เซิร์ฟ  บานาน่าโบ๊ท เปิดให้บริการไม่เกิน 21.00 น.  ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ ตามห้องน้ำ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ หรืออุปกรณ์เครื่องเล่น เสื้อชูชีพ พนักงานสวมหน้ากากอนามัย ให้เว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตรในการทำกิจกรรรม มีจุดบริเวณล้างมือ และปรับอากาศภายในอาคารให้ระบาย
ศูนย์การเรียนรู้
  1. ศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้, อุทยานวิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และหอศิสป์  ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ ตามห้องน้ำ ห้องสุขา กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เจ้าหน้าที่ประจำจุดสวมหน้ากากอนามัย มีจุดบริเวณล้างมือแอลกอฮอล์, สบู่, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และปรับอากาศภายในอาคารและห้องสุขาให้ระบาย
ห้องสมุด
  1. ห้องสมุดสาธารณะ, ห้องสมุดชุมชน, ห้องสมุดสถาบันการศึกษา, ห้องสมุดเอกชน, หอสมุดและบ้านหนังสือ  ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ ตามห้องน้ำ ห้องสุขา กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน มีจุดบริเวณล้างมือแอลกอฮอล์, สบู่, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และปรับอากาศภายในอาคารและห้องสุขาให้ระบาย นั่งหรือยืน รวมถึงโต๊ะและเก้าอี้ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับห้องสมุด
ร้านอาหาร
  1. ร้านที่จำหน่ายอาหารและร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่ม ให้บริการไม่เกิน 23.00 น. และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ ตามห้องน้ำ ห้องสุขา รวมถึงบริเวณโต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งฉากกั้นบริเวณโต๊ะอาหารกรณีมีระยะห่างไม่ถึง 2 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
สนามกีฬา
  1. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือสนามนกีฬาประเภทในร่มที่ถ่ายเทอากาศได้ดี เปิดให้บริการไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ เช่น อุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่น รวมทั้งผิวสัมผัสสถานที่ทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม  เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าใช้สถานที่  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีจุดบริเวณล้างมือแอลกอฮอล์, สบู่, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และปรับอากาศภายในอาคารและห้องสุขาให้ระบาย
 ร้านสะดวกซื้อ
  1. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดให้บริการตามเวลาปกติ แต่งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อย ๆ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน รวมทั้งผิวสัมผัส เช่น เคาน์เตอร์ ชั้นวาง  พนักงาน ผู้เข้าใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มีจุดบริเวณล้างมือแอลกอฮอล์, สบู่, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดพื้นที่รอคิว หรือให้มีที่นั่งและยื่นห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
กิจกรรมการวมตัว
  1. กิจกรรมการวมตัว เช่น งาน Event, การประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง, การเข้าค่าย, การแจกจ่าย, การถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์, กิจกรรมทางศาสนา, การปฏิบัติธรรม และการพบปะยาติผู้ใหญ่ จัดงานได้โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 50 คน หากเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้แจ้งแผนการจัดงานต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

         ถึงแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครได้ผ่อนปรนกิจการทั้ง 8 แล้วก็ตาม แต่ยังป้องตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเช่นเคย หากละเลยอาจจะต้องล็อกดาวน์กิจการทั้ง 8 เหมือนที่ผ่านมาอาจจะทำให้กิจการบางแห่งขาดทุนหรือกำไรหนักกว่าเดิมทำให้ต้องปิดกิจการอย่างถาวร อย่าลืมกดติดตาม gossipstarnews.com เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

4 เกมมือถือน่าเล่น

ปัจจุบันวงการเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือเกมลักษณะอื่น ๆ ถือว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีเกมรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเสริมความสนุกแบบไม่รู้จบ ขอแนะนำ 4 เกมมือถือน่าเล่น ให้สายเกมเมอร์ลองไปโหลดเล่นตามกันดู ส่วนจะมีเกมไหนบ้าง ตามไปดูลิสต์พร้อมกันได้เลย